نیرو کار آشنا به دستگاه لیزر چوب

سه شنبه 10 دی 1398

نیرو لیزر کار آشنا به دستگاه لیزر چوب درمحدوده کهندژ دانشگاه پیام نور ساعت کاری 8الی17
(شماره تماس 33521880 ساعت تماس8الی13)
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.

برچسب ها : لیزر چوب لیزر کار کهندژ لیزرچوب