فروش دستگاه کارت خوان ثابت وسیار

۴ هفته پیش

نمایندگی فروش وپشتیبانی دستگاه کارت خوان
ثابت وسیار
زیر نظر بانک مرکزی
بدون بلوکه شدن پول درحساب
بدون محدودیت تعداد تراکنش
بدون محدودیت بانک وحساب
قابل انتقال و واگذاری
فعال سازی با حداقل مدارک

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰