تدریس خصوصی و آنلاین آواز و پیانو

۴ ماه پیش

تدریس خصوصی و آنلاین آواز پاپ و سنتی و صداسازی
تدریس خصوصی و آنلاین پیانو و سلفژ

کلاس ها به صورت حضوری و یا آنلاین در منزل شما برگزار میگردد
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.