فروشنده خانم تمام وقت وپاره وقت

يكشنبه 04 فروردين 1398

به تعدادی خانم جوان مجرد به صورت پاره وقت و تمام وقت جهت فروشندگی پوشاک با حقوق مکفی نیازمندیم

توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.