نیازمند کارگر خانم جهت کار در گلخانه

شنبه 28 ارديبهشت 1398

نیازمند حداقل دو نفر نیروی خانم جهت کار در گلخانه بصورت تمام وقت و یا پاره وقت در محدوده تیران و کرون هستیم گلخانه در ابتدای شهر تیران است

توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.