اعطای نمایندگی

يكشنبه 28 شهریور 1400

باسلام
شرکت معتبر در حیطه صنایع غذایی دراستانهای فاقد نماینده نمایندگی فعال میپذیرد
الویت با افراد باسابقه در حیطه گز و شیرینی وشکلات میباشد.09120809845
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.