استخدام فروشنده فروشگاه ورزشی

شنبه 18 خرداد 1398

به یک فروشنده ماهر و سر  زبان دار با حقوق مکفی بصورت پاره وقت و یا تمام وقت نیاز مندیم مراجعه حضوری

توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.