طراحی وبسایت،اندروید،ios (سامانه اختصاصی و سازمانی)