تعمیر تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

۲ ماه پیش

تعمیر انواع تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی اعم از کمپرسورهای oil free ، انواع بورد های الکتریکی دستگاه های پزشکی، تعمیر دستگاه های اکسیژن ساز و اکسیژن سنج
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.

برچسب ها : دستگاه اکسیژن ساز