انجام نظافت منزل

سه شنبه 20 مهر 1400

انجام نظافت منزل و کلیه امور مربوط به منزل . در صورت عدم رضایت از کارم دستمزد دریافت نمیکنم
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.

برچسب ها : نظافت منزل