انجام نظافت منزل

۱۰ ماه پیش

انجام نظافت منزل و کلیه امور مربوط به منزل. در صورت عدم رضایت از کارم دستمزد دریافت نمیکنم. دانشجو هستم
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.

برچسب ها : نظافت منزل