پیچ و رولپلاک سنگ نما-نماشویی 09126278491-رنگ نما با طناب