رله دولد ba 9036

۲ ماه پیش

رله دولد چیست؟
رله های دولد یک نوع رله حفاظتی می باشد.
رله های دولد برای دستگاه های حساس کارخانه ای مورد استفاده قرار می گیرند رله های دولد باعث حفاظت دستگاه و تجهیزات کارخانه ای می باشد و هم چنین یکی از مزایای کاربردی این محصول به این گونه می باشد که هم می تواند از تجهیزات و هم افراد کارگاه یا کارخانه حفاظت کند که این عمل باعث کاهش یافتن خسارات جانی و مالی در یک کارخانه می باشد
میتوانید جهت خرید با ما در تماس باشید

09395927370
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.