قابل توجه کارگاه های تولید چیپس و پفیلا و رستوران ها