گروه بازرگانی شیمیایی سنتز - واردات و فروش افزودنی‌های شیمیا