تولید و فروش سولفات پتاسیم ( باغات پسته – سیب زمینی و گوجه ف