رینگ چرخ جلو(بچه رینگی دار) تراکتور فرگوسن مدل 285