سیم کشی موتور 206 تیپ 2 دریچه گاز برفی و سیمی با ضمانت نصب